Motavato

Många är dom indianhövdingar som har försökt att få till saker så bra som möjligt för sitt folk. En del har bedrivet ett hopplöst krig mot dom vita medans en del andra har försökt att ta hjälp av den fredliga vägen. En som försökte med det senast nämnda allternativet var en cheyenneindian som kallades Motavato. Han föddes 1803 i närheten av Black Hills i South Dakota. Han begav sig söder ut efterhand och 1832 förenade han sig med dom sydliga cheyennestammarna. Han uppvisad god ledarförmåga och 1861 var han hövding för  Wuhtapiu klanen. Hans stam hade levt på dom vidsträckta vidderna i västra Kansas och östliga Colorado. Detta i fred och frihet efter Fort Laramie fördraget från 1851. Efter att man hittat guld vid Pikes Peak 1859 blev det en rush av vita i dessa landområden. Amerikas regering upprätthöll inte gällande avtal utan ville att cheyennerna skulle flytta till ett litet resevat; Sand Creek.
 
Motavato - som blev känd under namnet Black Kettle.
 
Motavato som nu är känd under namnet Black Kettle skriver på det nya avtalet då han är övertygad om att hans folk kommer få det mycket sämre om han inte gör det. Det nya reservatet kan dock inte livnära det antal indianer som har flyttat dit. Sjukdomar börjar snart att spridas och många krigare lämnar resevatet. Dom tar boskap från nybyggare och förråd från förbipasserande vagnståg. Detta då många soldater är i öst och deltar i inbördeskriget. Nybyggarna sätter upp en egen beväpnad försvarsstyrka och det leder fram till Colorado-kriget 1864-65. Det slutar med Sand Creek masakern där man dödar ca: 150 indianer, mest gamla, kvinnor och barn. Black Kettle klarar sig utan skador men hans fru blir träffad av flera kulor.
Black Kettle sökte nå fred genom att skriva på ett nytt avtal i oktober 1865 där man bytte reservat till nya landområden i sydvästra Kansas. Många av hans krigare och yngre sökte sig norr ut istället för att följa med till det nya reservatet. Många forsatte att göra räder mot nybyggarna och detta ledde till fler konflikter med amerikanska armén. För att få slut på överfallen beslöt regeringen att flytta indianerna ytterliggare en gång, nu till två mindre landområden i Oklahoma. 1867 skrev Black Kettle på  Medicine Lodge Treaty och hoppades att han folk skulle få fred. Den utlovade maten uteblev och fler indianer lämnade och anslöt sig till krigshövdingen Roman Nose.
För att få slut på krigandet började armén en kampanj mot cheyennerna.
 
 7:e kavalleriet anfaller under ledning av Custer.
 
Den 27 november 1868 följer Custers kavalleri efter en grupp indiankrigare in på reservatområdet. Man kommer fram till Black Kettles läger vid Washita River. Man dödar ca 150 krigare och ett antal andra kvinnor och barn. Bland dom döda är Black Kettle och hans fru. Dom överlevande tar man med sig från lägret.
 
George Armstrong Custer
 
Denna massaker blir slutet för dom sydliga cheyennernas frihet. Dom flesta hamnar på reservat där dom skiljs från sina gamla traditioner och sitt ursprungliga livssätt. Den man som alltid sökte fred för sitt folk blev till sist skjuten i sitt eget läger där han enligt avtalet skulle kunna åtnjuta fred.
Black Kettle ligger begravd på Indian Cemetery i Colony i Oklahoma.
 
 
  
Native americans | | Kommentera |
Upp