The Great Sioux tribes, del 1.


Innan vi européer började våran upptäckt av den stora kontinenten i väster så var det redan andra människor
som hade upptäckt detta fantastiska landområde som efter hand skulle bli skådeplats för det som vi idag kallar 
”the wild west”. En del av dessa människor tillhörde olika stammar som tillsammans kallas Sioux-indianer. Det är dessa jag tänkte berätta lite om. 
Siouxerna var den största av stammarna och de var uppdelade i tre falanger som grundades på deras utbredningsområde,dialekt och kultur. Dom levde först som skogsindianer i områdena vid övre Mississippi i Minnesota,
Iowa och Wisconsin. 
 
Siouxernas landoråde efter 1868 års fördrag.

Dom drevs sedan väster ut av fransmännen och de stammar som var allierade med de. Vid flytten ut på de vida prärierna delades dom upp i tre undergrupper; Lakota, Dakota och Nakota. Alla dessa tre namn betyder 
allierade eller vänner. Lakota gruppen blev kända för sin krigarkultur och består av 7 stammar; Oglala, 
Hunkpapa, Sicangu, Miniconjous, Sihasapa, Oohenumpa och Itazipacola.  Dakotagruppen består av Sisseton, Wahpekute, Mdeakantonwon och Wahpeton.
Dom känns igen som ”knivtillverkarna”. Dakota kallades också Santee. Den sista gruppen går under 
benämningen Nakota med tre stammar som heter Yankton, Övre Yankton och Nedre Yankton. 
 
En grupp siouxindianer på prärien.

Namnet Sioux kommer från ett franskt/kanadensiskt låneord Nadouessioux som i botten kommer från namnet 
på en liten skallerormssort. Det har dock inte något att göra med att Siouxer skulle vara som ormar.  Siouxerna blev ett nomadfolk på prärierna som sträckte sig över staterna Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, 
North Dakota och South Dakota. Mycket av deras levnad följde bisonoxens rörelser. Bisonoxen gav indianerna i stort sett allt som de behövde för sin överlevnad (se ett tidigare inlägg, Att ta vara på bisonoxen, i kategorin 
Native Americans).  

Hur bodde och levde sioux-indianerna. 

Levnadssättet styrdes i mycket av att de hade en stark krigar- och jaktkultur. Dom bodde i pyramidformade tält 
som kallas tepee. De bestod av långa träpålar oftast klädda med bisonhudar. Dessa tält var ca: 5 meter i 
diameter i botten. De inreddes med djurhudar och mitten fanns en eldstad. Högst upp i tältet fanns en öppning 
där röken kunde gå ut. Dessa tält var snabbresta och ett läger kunde packas ihop på under en timme. 
Maten man åt bestod av kött från de djur man jagade, potatis, spenat, rötter, bär, frukter och örter. Man torkade 
buffelkött och detta kallas pemmican. (Det har jag själv ätit,lite segt men helt okey.) I hushållet var det kvinnornasom bestämde.
 
Sioux läger 1891 nära Pine Ridge. 
 
 
Det var också de som tillverkade de saker man behövde och sydde de flesta kläder. Männens 
huvudsakliga sysslor var att skydda stammen, krigsräder och att se till att stammen fick hem kött till grytorna, 
dvs jakt.
 
Fler inlägg följer.......
Native americans | | Kommentera |
Upp