Chisholm Trail

Över den stora vidsträckta kontinenten i väster utvecklades det med tiden olika farvägar. Dom mest naturliga var floderna, som nyttjades av indianerna och vartefter även av stigfinnare och pälsjägare. På dom stora floderna kunde man ta sig långt norr ut med fraktbåtar och hjulångare.
Efterhand lades även järnvägen som innebar snabb transport över stora avstånd. På denna kunde man frakta passagerare, gods av alla de slag samt boskap.
 
Tåg någonstans i Denverområdet.
 
Men tåg fanns inte överallt där man behövde frakta boskap, så det gällde att hitta lämpliga vägar där man kunde ta sig fram med sin boskap.
Efter det amerikanska inbördeskriget var Texas liksom många andra sydstater fattigt. Man hade gått om boskap i form av Texas longhorn. Marknaden nordöst ut var dock stängd sedan 1850-talet då Missouri och Kansas stängde sina gränser då boskap från Texas ofta hade med sig fästingar som bar på dödlig "Texas fever" smitta.
 
Boskap samlas ihop i Texas för att säljas på bättre marknader.
 
En man vid namn Joseph G McCoy från Illinois såg stora möjligheter i den uppkomna bristen på kött i landets folkrika östliga delar. På våren 1867 övertalade han företrädare för järnvägsbolaget Kansas Pacific att lägga ett sidospår till utkanten av Abilene. Detta var på gränsen av karantänområdet för Texas-febern.
Där byggde han upp stora uppsamlingsanläggningar för boskap med bra pålastningsmöjligheter till dom väntande tågen. När allt det var klart spred han informationen till boskapsägare i södra Texas att möjligheten fanns att sälja sin boskap till bra priser om man bara fick upp den till Kansas.
1866 kostade boskapen 4 dollar per huvud i Texas medans man i öst fick betala upp till 40 dollar per huvud. Det fanns alltså en betydande vinst att göra om man kunde få iväg sin boskap. Efter att budskapet hade nått fram till boskapsägarna började många samla ihop sin boskap och driva dom norr ut. Det bildades flera mindre leder som gick samman till en större längre norr ut i Texas.
Den förste att följa den led som senare skulle bli huvudleden var O.W.Wheeler, som 1867 tilsammans med några andra köpte 2400 ungtjurar i San Antonio.
 
Att driva 2400 ungtjurar var ett mödosamt arbete med många risker.
 
Wheeler och hans manskap drev boskapen norr ut. När de kom upp till North Canadian River i Indianterretoriet träffade dom på vagnsspår. Dom följde dessa spår. Spåren hade gjorts av Jesse Chisholm som redan 1864 hade börjat transportera varor söder ut från hans postering vid nuvarande Wichita i Kansas. Han hade gjort en rutt som var ca: 40 mil lång och slutade i Indianterretoriet där han sålde/bytte varor med indianerna och olika handelsposteringar. Chisholm föddes i början av 1800-talet och dog 1868.
 
Jesse Chisholm - en driven och företagsam man.
 
Detta spår eller led kom att följas av hundratusentals klövar dom kommande åren. Bara under 1867 lastades ca: 35000 boskap på vid järnvägsupptagningen vid Abilene. Denna siffra dubblades sedan vaje år fram till 1871 då ca: 600000 djur lastades. I början kallade man leden för "the Trail", "The Kansas Trail", "The Abilene Trail" eller "McCoys Trail". Efter hand fick den namnet ChishholmTrail vilket lever kvar än idag.
Vartefter som järnvägen byggdes ut så flyttades uppsamlingsplatsen för boskapen. År 1884 stängdes leden ner av två orsaker; man började dra taggtråd och stängsla in dom öppan ytorna och man stiftade en ny karantänlag i Kansas.
 
The Chisholm trail - en betydande boskapsled från 1867 till 1884.
 
Under dom år som leden nyttjades vandrade mer än 5 miljoner boskap och ca: 1 miljon mustanger norr ut genom
hård  och skoningslös terräng. Många var dom tallrikar på östkusten som serverades med kött från Texas tack vare "The Chisholm Trail".
 
 
 
Allmänt, Platser, natur, djur. | Abilene, Cattle, Kansas, Texas | | Kommentera |
Upp