The Monitor, del 1.

Hur transporterade man ut guldet från Black Hills. Kravet på att transportera ut guld från Black Hills blev påtagligt 1876. På hösten gick en transport med guld värt 30000 dollar. När det blev fler transporter ökade Cheyenne och Black Hills Stage Line sin säkerhet. I början fraktade man guldet i förstärkta trälådor placerade under passagerarna i vanliga diligenser. Under 1876-77 sköt och sprängde rånarna upp dessa lådor för att komma åt guldet.
 
En förstärkt låda kunde se ut så här - just denna tillhörde Wells Fargo (se tidigare inlägg om dom).
 
För att få bukt med rånen gav transportägarna i uppdrag åt ett företag i Cincinnati att tillverka ett särskilt kassaskåp som kom att kallas för Salamander. Det var gjort av järn och stål. Väggarna var så tjocka att förvaringsutrymmet endast blev 25 cm x 105 cm.
Skåpet hade ett lås som tillverkarna garanterade att ingen som inte kände till kombinationen kunde öppna på mindre än 7 dagar. I början skickade man med skåpet på vanliga passagerarturer.
 
En diligens kanske på väg ut från Black Hills med guld i en förstärkt låda?
 
Men man kom snart fram till att det inte var säkert för passagerarna. Vad skulle man då ta sig till för att förhindra rånen. Fortsättning följer i inlägg nummer 2 av "The monitor".......
 
 
Allmänt | |
Upp