Skogsarbete

Att bygga alla dom nybyggarsamhällen och gårdar som spred sig över den amerikanska western krävde väldigt mycket timmer. Många av timmerarbetarna var specialiserade på olika saker i branschen. Dessa kallades för olika namn. Vad menas med vad?
 
Även till det enklaste huset krävdes det många trädstammar.
 
En "Buckers" var en arbetare som kapade ner stammarna till lagom hanterbara längder. Allt från  5 meter till 13 meter.
"Choker Setters" var dom som klättrade upp i träden och satte dit linor så att man kunde få träden att falla åt det håll som man ville. "Fallers" var dom som fällde träden med hjälp av sågar med väldigt långa blad.
 
Att arbeta i skogen var inget latmansgöra och absolut inte riskfritt.
 
"Flume herders" var dom som arbetade vid rännorna som man transporterade timret i. Dom skulle se till att timret flöt på i lagom takt och inte fastnade någonstans. Dom fick också reparera rännorna om det behövdes. "Peelers" var dom som hade som uppgift att skala dom fällda träden. Detta gjorde man oftast med redwood -träd med även med granar och tallar som hade tunnare bark.
 
Det gick åt massor av virke till att bygga en stad.
Allmänt | | En kommentar |
Upp