En sann historia som skulle kunna vara en halloween skräckis.

I halloween-tider passar det med lite skräckbetonad fakta. Precis som nu så skedde det hemskheter under westerntiden. Vid Cherryvale på den vidsträckta prärien i sydöstra delen av Kansas bodde den tyska familjen Bender. Dom hade köpt upp två landområden och byggt hus. Där sålde dom varor och erbjöd logi åt förbipasserande. 
Från 1872 och under ett par år framåt försvann det flera människor i området. Ingen hade dock några tankar på att familjen Bender kunde vara inblandade. Familjen var dock lite underlig. Dottern Katie skickad ut kort där uppgav sig kunna bota både döva och blinda. Katie sades vara vacker och begåvad. 
 
Ett av Katies utskickade kort.
 
Pappan i familjen var naturligt råstark, han var vresig och råbarkad. Mamman var heller ingen muntergök. Sonen John avslutade sina konversationen med ett opåkallat skratt.
En del resanden hade påtalat att de hade sett spår av blodstänk i stugan, men detta föranledde ingen undersökning av ärendet. Det var först när en läkare från trakten försvann som det började hända saker. Läkarens bror var en välkänd politiker i Kansas och han tog med sig ett uppbåd till området för att söka efter sin bror.
 
Familjen Benders hus i Kansas.
 
Spåren ledde till familjen Bender. Av dottern Katie fick han reda på att hans bror hade varit där men att han hade givit sig vidare efter att hans häst hade fått vatten. Uppbådet kände sig lite tveksamma till Katies berättelse och bestämde sig för att återkomma till Benders hus. När dom senare gjorde det var familjen borta. I trädgården gjorde man dock en fasanfull upptäckt. Man hittade 8 stycken lik som var begravda där.
 
Gravarna som hittade i familjen Benders trädgård.
 
Misstankarna som folk hade visade sig inte vara helt fel.....
 
 
 
 
 
 
Allmänt | |
Upp