Mustangen - den vilda hästen.

Är det något djur som finns i så gott som alla westernfilmer och som verkligen har satt sin prägel på "the old west" så är det hästen. Men hur länge har den funnits där?
 
En häst kan vara bra att ha om man har bråttom...........
 
Hästdjur fanns i Nordamerika fram till för ca: 10 000 år sedan. De dog då ut under sista istiden. Tama hästar kom till det nordamerikanska fastlandet 1519 med Cortez. 1525 hade man tillräckligt med djur för att kunna starta avel.  Norr om Mexiko hade man först 1598 en livskraftig avel genom att Juan de Onate öppnade Santa Fe de Nuevo México. Han började med 75 hästar som snart blev till 800 hästar.
 
Juan de Onate.
 
Indianerna tog snart till sig kunskapen och fördelarna med att använda hästar. Pueblo-, Apache-, Navajo- och Ute-stammarna var dom första att använda hästar. Sedan spred sig hästen vart efter till dom flesta fria stammarna. Till dom nordliga Shoshoneindianerna i Snake River dalen kom hästen år 1700. År 1769 hade flertalet av prärieindianerna hästar. I stort sett hade inga stammar någon selektiv avel utom Nez Perce stammen som tog fram Appaloosa-rasen.
 
Vid buffeljakt var det ypperligt att sitta till häst.
 
Hästen gav indianerna bättre packningsmöjligheter, snabbare och enklare förflyttningar och möjligheter att på ett helt nytt sätt jaga bisonoxen och på så vis skaffa sig en ny grundföda. 
I Kalifornien fanns det ca: 24000 hästar år 1800. Dessa spreds inte i någon större utsträckning p.g.a bergskedjor och öknar. Från norr kom hästar med fransmännen. Dessa hästar som var mindre än dom spanska mustangerna spreds väster ut och korsades med mustangerna. 
På många ställen bildades frilevande hjordar av mustanger av förrymda och utsläppta djur. Idag finns det ca: 30000 vildhästar i Amerika och hälften av dessa återfinns i Nevada. Så det känns som hästen har kommit tillbaka för att stanna - om vi slipper istider förstås.....
 
Dagens vilda Mustanger i Nevada, USA - himla ståtliga och fina eller vad tycker ni?
Platser, natur, djur. | |
Upp