Robert E Lee, del 1, grunden.

Det finns många personer, som levde under den tid jag skriver om, var namn har blivit odödliga. Ta t.ex Billy the Kid eller Wyatt Earp. En annan är Robert E Lee som har varit mycket omtalad i USA på senare tid. Jag tänkte att jag skulle berätta lite om honom.
Han föddes 19 januari 1807 i Virginia. Hans föräldrar kom från den högre samhällsklassen. Hans far misskötte sig dock och flyttade från USA. Efter sig lämnade han stora skulder, en fru (Anne Hill Carter) och sex barn. Robert fick trots det en bra uppfostran och som 18-åring kom han in på militärakademin West Point.
 
Militär Akademin runt 1850.
 
 
Denna skola var gratis, vilket var en förutsättning under rådande omständigheter. Robert var starkt troende och hade ett bra läshuvud. Av 46 elever slutade han som näst bäste elev. Han fick p.g.a det välja vart han ville tjänstgöra och han valde då ingenjörstrupperna där han började som andralöjtnant 1829. Efterhand så gifte han sig med Mary Curtis som gav honom tre söner och fyra döttrar.
 
Robert E. Lees fru; Mary Curtis Lee.
 
Hans första år var en tid av träning och praktisering, men 1846 bröt mexikansk-amerikanska kriget ut och Robert följde med på general Winfield Scotts fälttåg. När kriget tog slut hade han lärt sig massor av hur en av USA:s bästa generaler ledde en armé i fält. Han hade också befodrats till tituläröverste. 
 
Winfield Scott omkring 1812. Han gav Lee mycket av sitt taktiska kunnande.
 
Efter freden blev det dags att bygga fästningar, rita kartor och tjänstgöra som föreståndare på West Point.
1855 blev han överstelöjtnant i 2. kavalleriregementet. Han blev stionerad i väst vid gränsen för nybyggarcivilisationen. Uppgiften blev att hålla efter comancher och olika banditgäng.
Intressanta personer, The Civil War | |
Upp