The Great Sioux tribes, del 2.

Hur gick siouxerna klädda? 

Männen och kvinnorna bar kläder tillverkade av mjuka hjort- och bisonskinn. Männen hade fransade skjortor ochleggings. Man hade kappor och ofta två ihop sydda skinn som man hängde över axlarna. Man bar också huvudbonader försedda med fjädrar och pärlor. Extra fina sådana gjordes med hermelinskinn. Kvinnorna bar knälångaklänningar och leggings som gick upp till knät. Man bar rockar för att skydda sig mot kylan. Klänningar som 
användes vid speciella tillfällen dekorerades med pärlor och målningar i symboliska mönster. Håret hade man i 
två stycken flätor. 
 
 

Religion och riter. 

Siouxerna trodde att allt på jorden var besjälat och att det hade ett andeliv. Dom trodde på   Manitou, den store 
Anden. Bäverns ande, Chapa stod för hushåll, arbete och förberedelse. Wakan Tanka, det stora mysteriet, 
ansågs som skaparen av allt. Man hade också många riter och cermonier såsom The Keeping of the Soul, Rite of Purification, Vision Quests, Sun Dance, Making Relatives, Preparation of Womanhood med flera. Man hör 
nästan på namnen vad meningenvar med dessa cermonier. 

Krig och vapen. 

Vid räder och slag målade sig krigarna på olika sätt för att se skräckinjagande ut. Färgerna och mönstren 
ansåg man ge skydd och kraft. Till en början använde man vapen som pilbågar, spjut, klubbor och yxor. Till hästhade man ofta en sköld som skydd. Efterhand som man fick del av den vite mannens vapen blev det både 
gevär och en och annan revolver. 
 
Siouxer på krigsstigen.

Övrigt. 

Man pratade Siouxspråket och man hade olika dialekter. Siouxerna är kända för sitt motstånd mot den vite 
mannen och man kämpade framgångsrikt mot övermakten. Den största vinsten fick man i slaget vid Little Big Horn på sommaren 1876. Många kända hövdingars namn lever kvar än idag, t.ex Red Cloud (se separat inlägg), Crazy Horse och Sitting Bull. 
 
Sitting Bull

Tycker själv att detta folk framstår som oerhört stolta och intressanta att läsa om. Det skulle vara en mäktig 
syn att skåda en grupp ryttare på höjden av en creek t.ex år 1861….. 
Native americans | |
Upp