Fort Fred Steele

På min senaste resa genom genom Wyoming så stannade jag vid ett klassiskt ställe som byggdes 1868, nämligen Fort Fred Steele. Det uppfördes då tillsammans med två andra fort för att skydda dom som arbetade med järnvägen,  Union Pacific, som drogs från öster till väster över den stora kontinenten. Fortet var basen för armén. Namnet är efter en officer som deltog i kriget med Mexiko och det amerikanska inbördeskriget. Fortet byggdes där järnvägen mötte North Platte River. Det ligger efter nuvarande vägen I80 och några mil öster om staden Rawlins.
 
Kavalleriet på väg ut, kanske från Fort Fred Steele.
 
Dom byggnader som fanns var byggnader för meniga och befäl, högre befälens byggnader, 2 styck förvaringsbyggnader, ett krutmagasin och en rad mindre hus. Fortet förblev viktigt på grund av sin position vid floden. Där fanns också ett mottagningsställe för timmer som kom flytandes i floden. Fortet var verksamt fram till 1886. På 1890-talet köpte Cosgriff - bröderna, som var fårfarmare, upp stället. Efter några härjade en brand som förstörde många av husen. Idag återstår endast lite av orginalbyggnaderna, men man kan se grunderna efter dom.
 
Dom menigas kvarter - okänt årtal.
 
Järnvägsstationen vid Fort Fred Steele, ca: 1880.
 
Som det ser ut idag ungefär, kortet tagit av Geoff Dobson.
 
Man kunde verkligen känna historiens tunga andetag i nacken när man gick över det varma präriegräset - det är mycket som har utspelat sig just där..........
Byggnader, fort m.m. | Wyoming | |
Upp