Dodge City

En ny kategori har tagit form och först ut i den är Dodge City. Denna stad ligger i Ford County i Kansas och är namngiven efter Fort Dodge som ligger i närheten. Första bosättningen på denna plats av icke inhemska människor var Fort Mann som byggdes 1847 för att skydda resenärer på Santa Fe Trail. 1848 förstördes Fort Mann i ett indianöverfall.
 
På denna karta ser man var Dodge City ligger. Vill man veta mer on The Chisholm trail så finns det ett tidigare inlägg om den.
 
1850 byggde armén upp Fort Atkinson på samma ställe men övergav det år 1853. År 1859 byggdes Fort Larned lite längre åt nordöst. 1865 byggdes Fort Dodge för att bistå Fort Larned under dom förestående indiankrigen. Fort Dodge var bemannat till år 1882. Själva Dodge City kan spåras till ett övervakningshus som boskapsägaren Henry J Sitler byggde för att hålla koll på sin boskap. Detta låg nära Santa Fe Trail och Arkansas River. Fler och fler resande stannade på detta ställe. Andra såg ekonmiska möjligheter med den ankommande Santa Fe järnvägen. 1872 lades stadsplanen ut. George M Hoover öppnade stadens första bar i ett tält. I september 1872 nådde järnvägen fram, I och med den fick boskapshandeln ett rejält uppsving med nya förutsättningar. Förut hade man bl.a handlat med fuffelskinn och ben.
 
Bild från 1878, Robert Wrights Buffel skinns gård i Dodge City (se Ford County Historical Society)
 
Boskapshandeln var dock inte problemfri. Det visade sig att rasen Texas Longhorn (se tidigare inlägg) förde med sig en fästinburen sjukdom. Under flera år upprättades karantänområden vilka drabbade Dodge City. 1876 blev det nya förutsättningar och Dodge City blen den mest blomstande boskapsstaden i området. 1883 och 1884 hade staden sina bästa år och staden växte avsevärt. Mänder av salooner, bordeller och spelhallar inrättades. Staden blev den mest kända nybyggarstaden "in the west". 
 
Dodge City år 1876.
 
I Dodge City har det arbetat fler kända och ökända revolvermän än i någon annan westernstad. När fler jordbrukare bosatte sig i området skärptes karantänkraven på nytt och den västra boskapsleden stängdes. I och med det drog sig lycksökarna vidare mot nya mål. Dodge City blev en sömnig småstad precis som många andra småstäder i Kansas. I dag bor det ca: 27000 invånare i Dodge City.
 
 
Classic western town | |
Upp