Hyrstall - the Livery Stable

Hyrstallet tjänade som dagens biluthyrning. man kunde hyra hästar, spann, små och stora vagnar efter behov. En av skillnaderna mot idag var att man skulle lämna tillbaka det hyrda i samma stall. Gjorde man inte det utfärdades en häktningsorder.
 
Livery stable - hyrstall.
 
Hyrstallen låg ofta i närheten av hotell och liknande inrättningar.
Hur mycket det kostade att hyra  är svårt att säga då många annonserade med "acceptabla priser".
1850 annonserade ett stall att det kostade 50 cent per dag att ha en häst inaccorderad. Ganska dyrt med tanke på att en månadslön för en arbetare knappast översteg 11 dollar. 1880 kunde det kosta ca. 10 dollar i veckan för att inhysa en häst.
I detta ingick stallplats, vatten, 2 utfodringar per dag samt en motionstur per dag. Man kunde också bara hyra stallplatsen och sedan stå för allt annat själv.
 
Ett annat hyrstall.
 
Man kunde också hyra in hästen i beteshagar. Då fick hästen utfodra sig själv med tillgängligt växande gräs.
Stallinnehavaren hade rätt att hålla kvar hästar och vagnar om han inte fick betalt för sina tjänster.
 
Allmänt, Classic western things | |
Upp